Girardot značenje

Girardot, Annie (1931-2011), franc. film. glumica. Rocco i njegova braća; Žena-majmun; Umrijeti od ljubavi; Krik života; Sumnja.