Gillray značenje

Gillray, James (1757–1815), engl. grafičar; popularni karikaturist suvremenih društv. prilika.