Gillingham značenje

Gillingham, grad na ušću rijeke Medway u Kentu, JI Engleska; 94 000 st. Ind. cementa i građev. materijala.