gibanje značenje

gibanje, fiz promjena položaja tijela prema drugim tijelima; opisuju ga staza i brzina. Razlikuju se: pravocrtno i krivocrtno g. (po pravilnoj ili po nepravilnoj krivulji), stalno g. ili promjenljivo g. (pravilno ili nepravilno promjenljivo), gibanje uz ubrzanje (usporenje).