GF životinje značenje

GF životinje→ germ free životinje