gerundiv značenje

gerundiv (lat.), u lat. gramatici, glagolski pridjev, sa svim oblicima jednine i množine, »particip nužnosti«, koji glagolsku radnju izriče kao potrebnu, prikladnu; značenje mu je pasivno (laudandus – onaj kojega treba hvaliti).