Gerasimov značenje

Gerasimov, Sergej Vasiljevič (1885–1964), rus. (sovj.) slikar; autor velikih kompozicija s temama iz povijesti, revolucije i života kolhoznika; nakon 1930. predstavnik socijalist. realizma.