geografske koordinate značenje

geografske koordinate, veličine koje određuju položaj neke točke na Zemljinoj površini, tj. geografska širina (φ) i geogr. dužina (λ); izražavaju se u stupnjevima, minutama i sekundama.