geografija značenje

geografija grč.), znanost koja s gledišta međusobnoga utjecaja prirodne osnove i stanovništva proučava i objašnjava funkcionalno-prostorne odnose i fizionomska obilježja Zemljine površine. Dijeli se na fizičku, socijalnu (društvenu), opću i regionalnu.