genocid značenje

genocid (grč.+lat.), međunar. zločin učinjen s namjerom da se potpuno ili djelomično uništi nar., etnička, rasna ili vjerska skupina ljudi. OUN donijela je 1948. konvenciju o kažnjavanju i suzbijanju genocida.