general značenje

general (lat. preko njem.). 1. Opći naziv za najviše časničke činove u kopnenoj vojsci i ratnom zrakoplovstvu. U Hrvatskoj vojsci general-bojnik, general zbora i dr. 2. U Kat. crkvi, vrhovni starješina nekih redova i kongregacija.