genealogija značenje

genealogija (grč.). 1. Rodoslovlje; rodovnik, prikaz slijeda i odnosa među naraštajima ljudi; znanost o podrijetlu, kretanju i odnosima naraštaja ljudi. 2. biol proučavanje podrijetla neke jedinke ili skupine, utvrđivanje izravnih predaka, potomaka i bočnih linija, npr. konja, bikova; g. domaćih životinja (npr. pasa) naziva se i rodovnik ili pedigre.