Geja značenje

Geja (Gaja, Gea, Ge), grč. mit, Zemlja, božica rođena u kaosu, Uranova majka i majka Giganata i Titana; začetnica svakoga života na Zemlji.