Geiserih značenje

Geiserih (Genserih) (o. 390–477), vandalski kralj; 429. poveo Vandale iz Španjolske u SZ Afriku, osvojio Kartagu i učinio je gl. gradom svoje velike države, koju je 442. priznao i Rim kao prvu germ. državu.