Geiger-Müllerovo brojilo značenje

Geiger-Müllerovo brojilo, instrument za mjerenje brojnosti fotona ili čestica ionizirajućega (radioaktivnoga) zračenja; osnovni mu je dio → brojačka cijev.