Gebauer značenje

Gebauer, Jan (1838–1907), češ. lingvist; utemeljio pov. gramatiku češ. jezika i pokrenuo staročeš. rječnik, izdavao stare češ. knjiž. spomenike.