gaz. značenje

gaz. 1. Dubina do koje je uronjeno plovilo, često označena zagaznicama. Najveći dopušteni gaz (najmanje dopušteno nadvođe) označuje se kod trg. brodova Plimsollovom oznakom. 2. Plitko mjesto u rijeci ili u moru gdje ljudi, stoka i vozila mogu prelaziti gazeći kroz vodu.