gaučo značenje

gaučo (španj. gaucho od kečuanskoga wahcha: skitnica), čuvar velikih stada goveda u arg. pampama, kreće se na konju.