Gassendi značenje

Gassendi (pr. ime Pierre Gassend) (1592–1655), franc. filozof, astronom, matematičar i fizičar; pristaša Kopernikova sustava i Galilejeva nauka; antiaristotelovac i antikartezijanac, obnovitelj Epikurova mišljenja (prihvaća npr. atomizam, ali odbacuje sve što se protivi kršć. dogmi). O Epikurovu životu, značaju i nauku.