Gašpar, Melkior, Baltazar značenje

Gašpar, Melkior, Baltazar, imena trojice mudraca (»kraljeva«, maga) za koje Evanđelja spominju da su došli s Istoka pokloniti se novorođenomu Isusu u Betlehemu.