Gāruda značenje

Gāruda, indij. mitska ptica, kralj pticâ i sin Vjetra; uglavnom se prikazuje s ljudskim tijelom a orlovskim kljunom i krilima; na njemu leti bog Višnu. Protivnik je zmijâ (podzemnih sila).