Gartni značenje

Gartni, Ciška (1887–1937), bjelorus. pjesnik, pripovjedač, dramski pisac; žrtva Staljinova terora. Sokovi ledine; Valovi života.