Gardun značenje

Gardun (ant. Tilurium), selo kod Trilja. Rim. vojni logor; značajan kameni spomenik (tropej) s prikazom zarobljenih barbara iz 1. st.