Garamba značenje

Garamba, nac. park na SI DR Konga; 4920 km2. Osn. 1938. Od faune se ističu bijeli nosorog, vodenkonj i žirafa.