galvanometar značenje

galvanometar, stariji naziv za instrument za mjerenje jakosti el. struje; češći su nazivi ampermetar, miliampermetar itd.