galvanizacija značenje

galvanizacija, primjena el. struje u elektroterapiji i galvanotehnici.