Galović značenje

Galović, Fran (1887–1914), hrv. pjesnik, pripovjedač i dramski pisac; pjesme pisao kajkavski i štokavski; najbolje dj. zbirka pjesama Z mojih bregov. Poginuo u I. svj. ratu.