galop značenje

galop (franc.). 1. Najbrže konjsko kretanje u skokovima pri kojemu se propinju najprije prednje a zatim stražnje noge. 2. pren vrlo brzo kretanje ili odvijanje; u galopu, vrlo brzo. 3. Brzi dvočetvrtinski ples parova, popularan u 19. st. u Njemačkoj, Francuskoj i dr.; skladali su ga J. Strauss i njegovi sinovi te J. Offenbach.