Galileja značenje

Galileja, pov. pokrajina; sjev. dio pripada Libanonu, a J Izraelu.