Galilei značenje

Galilei, Galileo (1564–1642), tal. fizičar, astronom i matematičar, prof. u Pisi i Padovi. U svojem najvećem djelu Razgovori i matematički prikazi dvaju novih znanja u mehanici izložio zakone slobodnoga pada, gibanje niz kosinu i dr. te uveo pojam ubrzanja i inercije. Eksperimentator koji gradi na iskustvu, protivnik skolastičke autoritativnosti, jedan od utemeljitelja moderne fizike. 1609. konstruirao dalekozor i otkrio pjege na Suncu, Mliječnu stazu koja se sastoji od golema broja zvijezda, mjesece oko Jupitera i dr. Zalažući se za Kopernikov sustav, došao 1616. u sukob s Crkvom, pa ga je Inkvizicija prisilila da se odrekne svoga učenja. Ipak je u djelu Dijalog o dva glavna svjetska sustava, ptolemejskom i kopernikanskom… zastupao heliocentrični sustav, pa je Crkva djelo ocijenila kao heretičko.