Galičica značenje

Galičica, planina u Makedoniji, između Prespanskoga i Ohridskoga jezera; najviši vrh 2288 m. Nac. park.