Gabrieli značenje

Gabrieli, Andrea (o. 1510–86), tal. skladatelj i orguljaš; pripadao kasnorenesansnoj venecijanskoj školi.