Gabrić značenje

Gabrić, Ante (1915–88), hrv. misionar; isusovac. Misionario u Indiji, gdje je utemeljio više župa, škola, bolnica i sirotišta. Bliski suradnik i savjetnik blažene Majke Terezije.