funkcionalni učinak značenje

funkcionalni učinak, sposobnost neke opozicije u danome jeziku da se ostvari u većem ili manjem broju paradigmatskih serija koje su prema njoj (opoziciji) strukturirane.