funkcionalne skupine značenje

funkcionalne skupine, kem at. skupine koje uvjetuju karakter pojedinih org. spojeva, npr. skupina OH za alkohole i fenole, CHO za aldehide, COOH za organske kiseline, NH2 za amine.