Fučić značenje

Fučić, Branko (1920–99), hrv. povjesničar umjetnosti; istraživao srednjovj. zidno slikarstvo Istre i glagoljske spomenike (Istarske freske; Glagoljski natpisi).