friz značenje

friz (lat. preko franc. i njem.). 1. arhit dekorativni vodoravni pojas ili traka; posebice: pojas između arhitrava i krovnoga vijenca, ukrašen ornamentalno ili figuralno, odn. ispunjen epigrafskim tekstom. 2. U lik. umjetnostima i umj. obrtu, obrubni ornament sličan frizu u arhitekturi; često se na njemu ritmički ponavlja ili varira određeni motiv.