Frege značenje

Frege, Gottlob (1848–1925), njem. filozof i matematičar; osnivač suvremenoga oblika simboličke logike, snažno utjecao na E. Husserla, B. Russella i L. Wittgensteina. Funkcija i pojam; Logička istraživanja; Temeljna načela aritmetike.