frazeologija značenje

frazeologija (grč.). 1. lingv obuhvatni naziv za sustav izraza ili za ustaljene i tipične sveze riječi (fraze, izraze, izričaje, uzrečice) svojstvene nekom jeziku, nekoj uporabi, nekoj sredini, nekom razdoblju (idiomatika); dio lingvistike koji se tim svezama bavi. 2. Način i tehnika izražavanja svojstveni pojedincu.