Fraser značenje

Fraser, Bruce Austin (1888–1981), brit. admiral. Za II. svj. r. zapovjednik Domovinske i Pacifičke flote; potpisnik akta o kapitulaciji Japana 1945.