Frankapan (Tržački) značenje

Frankapan (Tržački), Fran Krsto (1643–71), hrv. velikaš, knez; sudionik urote hrv. i ug. plemstva protiv cara Leopolda I; osuđen i pogubljen 30. 4. 1671. u Bečkom Novom Mjestu. Pisao pjesme i enigmatske sastavke. Gartlic za čas kratiti.