foton značenje

foton (grč.), naziv za kvant svjetlosti i drugih zračenja (rendgenskog, gama); osnovno mu je svojstvo energija, razmjerna frekvenciji (υ) preko Planckove konstante (E = hυ); f. je prijelazna čestica, vrsta → bozona.