Fotez značenje

Fotez, Marko (1915–76), hrv. kaz. redatelj i književnik; djelovao u Zagrebu, Beogradu, Dubrovniku i Splitu; jedan od utemeljitelja Dubrovačkih ljetnih igara i redatelj prvoga Hamleta na tvrđavi Lovrijencu. Pisac kaz. komada, opernih libreta i adaptacija Držićevih djela.