Fosse značenje

Fosse, Bob (1927–87), am. film. i kaz. redatelj i koreograf. Započeo kao glumac i plesač u film. musicalima (Poljubi me Kato), potom koreograf (Igre u pidžamama) i film. redatelj (Kabare; Sav taj džez; Lenny).