fosfolipidi značenje

fosfolipidi (grč.), vrsta lipida s fosfatnom esterskom vezom; najveća skupina f. su derivati glicerola, fosfogliceridi, kojima osnovnu strukturu čini fosfatidna kiselina. Najvažniji derivati fosfatidne k., lecitini i cefalini, sastojci su staničnih stijenki živih organizama.