Foscolo značenje

Foscolo, Ugo (pr. ime Niccolò F.) (1778–1827), tal. književnik; pristaša revoluc. ideja, pobornik nac. oslobođenja, umro u Engleskoj kao emigrant. Kritičar, romanopisac (Posljednja pisma Jacopa Ortisa), pjesnik (Grobovi).