forum domicilii značenje

forum domicilii (lat.), određivanje sudske ovlasti prema prebivalištu, odn. boravištu osobe protiv koje se vodi postupak; primjenjuje se uglavnom u parničnom postupku.