FORTRAN značenje

FORTRAN (krat. od engl. Formula Translation), viši programski jezik za znanstvenu, u prvom redu matematičku primjenu.