formacija značenje

formacija (lat.). 1. Oblik, oblikovanje. 2. voj postrojba. 3. Razvojni stupanj (društveno-ekonomska f.). 4. bot viša jedinica u znanosti o biljnim zajednicama. 5. geol skupina stijena vertikalno i horizontalno ujednačena sastava; nastaje u jednoličnim ili pravilno izmjenjivanim uvjetima.