forint(a) značenje

forint(a) (madž. od tal.), srednjovj. srebrni ili zlatni novac. U Austro-Ugarskoj (do 1892) 1 srebrna f. = 100 krajcara. Novčana jedinica u Madžarskoj (= 100 filira).